Przetargi
ogłoszenia

Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej dot.: „USŁUGA POLEGAJĄCA NA WYKONANIU NOWEJ SIECI STRUKTURALNEJ WRAZ Z INSTALACJĄ ELEKTRYCZNĄ GNIAZD ELEKTRYCZNYCH 230V W POMIESZCZENIACH BIUROWYCH ZLOKALIZOWANYCH NA PARTERZE W BUDYNKU NR 398 PRZY UL. 28 CZERWCA 1956 R. W POZNANIU"

 

 

Link do dokumentacji postępowania: 

https://gjw.pl/usluga-polegajaca-na-wykonaniu-nowej-sieci-strukturalnej-wraz-z-instalacja-elektryczna-gniazd-elektrycznych-230v-w-pomieszczeniach-biurowych-zlokalizowanych-na-parterze-w-budynku/

 

W dniu 16.11.2018 pełnomocnik Zamawiającego zamieścił na stronie internetowej zmianę treści zapytania ofertowego w postępowaniu pn. „USŁUGA POLEGAJĄCA NA WYKONANIU NOWEJ SIECI STRUKTURALNEJ WRAZ Z INSTALACJĄ ELEKTRYCZNĄ GNIAZD ELEKTRYCZNYCH 230V W POMIESZCZENIACH BIUROWYCH ZLOKALIZOWANYCH NA PARTERZE W BUDYNKU NR 398 PRZY UL. 28 CZERWCA 1956 R. W POZNANIU” Zapytanie Ofertowe NR 3/11/2018.

 

W dniu 20.11.2018 pełnomocnik Zamawiającego zamieścił na stronie internetowej zmianę treści zapytania ofertowego w postępowaniu pn. „USŁUGA POLEGAJĄCA NA WYKONANIU NOWEJ SIECI STRUKTURALNEJ WRAZ Z INSTALACJĄ ELEKTRYCZNĄ GNIAZD ELEKTRYCZNYCH 230V W POMIESZCZENIACH BIUROWYCH ZLOKALIZOWANYCH NA PARTERZE W BUDYNKU NR 398 PRZY UL. 28 CZERWCA 1956 R. W POZNANIU” Zapytanie Ofertowe NR 3/11/2018.

Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej dot. Rozliczenia projektu „Zagospodarowanie i rewaloryzacja budynku Łazienki Rzeczne”, zlokalizowanego w Poznaniu przy ul. Piastowskiej 71, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

 

Link do dokumentacji postępowania: https://gjw.pl/zapytanie-ofertowe-nr-2-11-2018/

 

W dniu 14.11.2018 pełnomocnik Zamawiającego zamieścił na stronie internetowej wyjaśnienia treści Zapytania ofertowego w postępowaniu pn. Rozliczenie Projektu „Zagospodarowanie i rewaloryzacja budynku Łazienki Rzeczne”. Zapytanie Ofertowe NR 2/11/2018.

 

W związku z powyższymi wyjaśnieniami, Pełnomocnik Zamawiającego dokonał w dniu 14 listopada 2018 r. zmiany treści Zapytania w ten sposób, że przedłuża się termin składania ofert wskazany w Zapytaniu do dnia 16 listopada 2018 r., przy czym termin ten upływa z końcem wskazanego dnia.

 

W dniu 28.11.2018 pełnomocnik Zamawiającego zamieścił na stronie internetowej informację o wyborze najkorzystniej oferty w postępowaniu pn.

„Rozliczenie projektu „Zagospodarowanie i rewaloryzacja budynku Łazienki Rzeczne”, zlokalizowanego w Poznaniu przy ul. Piastowskiej 71, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.”

Zapytanie Ofertowe NR 2/11/2018.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ostatni »
Kamera za bramką