Przetargi
ogłoszenia

Informujemy, że w dniu 25.06.2018 r. został ogłoszony przetarg pt. "Zagosodarowanie i rewaloryzacja budynku Łazienki Rzeczne".

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu do pobrania Ogloszenie_o_zamowieniu_w_BZP.pdf

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do pobrania 20180625_WCWI_SIWZ_IDW_Roboty_budowl_Lazienki_Rzeczne.pdf

 

Wzór umowy do pobrania 20180625_WCWI_umowa_Roboty_budowl_Lazienki.pdf

 

Załączniki do IDW edytowalne do pobrania Zalaczniki_do_IDW.docx

 

Opis Przedmiotu Zamówienia do pobrania OPZ.pdf

 

Załącznik nr 1 do OPZ do pobrania Zal1_PB.rar

 

Załącznik nr 2 do OPZ do pobrania Zal2_PW.rar

 

Załącznik nr 3 do OPZ do pobrania zal3_ST.rar

 

Załącznik nr 4 do OPZ do pobrania zal4_przedmiary.rar

 

Załącznik nr 5 do OPZ do pobrania zal5_uzgodnienia.rar

 

Załącznik nr 6 do OPZ do pobrania zal6_inne.rar

 

Uzupełnienie Opisu Przedmiotu Zamówienia do pobrania WCWI_uzupelnienie_OPZ_SIWZ_Roboty_budowl_Lazienki_Rzeczne_26062018.pdf

 

Załącznik nr 4 do OPZ do pobrania zal4_edyt_przedmiary.rar

 

Wyjaśnienia oraz zmiana treści SIWZ do pobrania WCWI_zmiana_SIWZ_Roboty_budowl_Lazienki_Rzeczne_05072018.pdf

 

Załącznik 4.6 do OPZ do pobrania zal46_trafo.pdf

 

Uzgodnienie z ZDM do pobrania zal_67_OPZ.rar

 

Operat wodnoprawny oraz opis zamierzonej działalności do pobrania zal_68_OPZ.rar

 

Zaktualizowana treść Opisu Przedmiotu Zamówienia do pobrania OPZ_po_zmianie.pdf

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia do pobrania ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_w_BZP_05072018.pdf

 

Protokół otwarcia ofert do pobrania WCWI_RB_Lazienki_Rzeczne_protokol_otwarcia_ofert_12072018.pdf

Informujemy, że w dniu 15.05.2018 r. został ogłoszony przetarg pt. "Serwis i przeglądy systemów klimatyzacji i wentylacji na lata 2018 – 2019 w budynkach PPTP zlokalizowanych w Poznaniu przy ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 398A, 398B (Trafohouse), 400, 404 (Segment B) i 406 (Segment A) oraz budynku usługowo-biurowym przy ul. Za Bramką nr 1".

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu do pobrania ogloszenie_o_zamowieniu_w_BZP.pdf

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do pobrania WCWI_SIWZ_IDW_Serwis_klimat_wentyl_15052018.pdf

 

Wzór umowy do pobrania WCWI_wzor_umowy_na_serwis_wentyl_klimat_15052018.pdf

 

Załączniki do IDW edytowalne do pobrania Zalaczniki_do_IDW_Serwis_klimat_wentyl.docx

 

Opis Przedmiotu Zamówienia do pobrania OPZ_systemy_klimatyzaci_i_wentylacji.pdf

 

Załącznik nr 1 do OPZ do pobrania Zalacznik_1_1_do_OPZ_serwis_klimatyzacji_i_wentylacji.pdf

 

Załącznik nr 2 do OPZ do pobrania Zalacznik_1_2_do_OPZ_serwis_klimatyzacji_i_wentylacji.pdf

 

Załącznik nr 3 do OPZ do pobrania Zalacznik_1_3_systemy_klimatyzacji i wentylacji.rar

 

Załącnik nr 4 do OPZ do pobrania Zalacznik_1_4_systemy_klimatyzacji i wentylacji.rar

 

Zmiana treści SIWZ do pobrania WCWI_zmiana_SIWZ_Serwis_klimat_wentyl_17052018.pdf

 

Wyjaśnienia treści SIWZ do pobrania WCWI_wyjasnienia_SIWZ_Serwis_klimat_wentyl_24052018.pdf

 

Protokół otwarcia ofert do pobrania WCWI_Serwis_klimat_wentyl_protokol_otwarcia_ofert_29052018.pdf

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do pobrania WCWI_System_wentylacji_klimatyzacji_inform_wybor_najkorz_oferty_05062018.pdf

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ostatni »
Kamera za bramką