Przetargi
ogłoszenia

UWAGA! Zamawiający informuje, że zmienia termin składania i otwarcia ofert z dnia 31 sierpnia 2018 r. na dzień 03 września 2018 r.

Nieprzekraczalna godzina składania ofert 14:00. Godzina otwarcia ofert 14:15.

 

UWAGA! Zamawiający informuje, że zmienia termin składania i otwarcia ofert z dnia 27 sierpnia 2018 r. na dzień 31 sierpnia 2018 r.

Nieprzekraczalna godzina składania ofert 14:00. Godzina otwarcia ofert 14:15.

 

UWAGA! Zamawiający informuje o zmianie terminu składania i otwarcia ofert z dnia 21 sierpnia 2018 r. na dzień 27 sierpnia 2018 r. Nieprzekraczalna godzina składania ofert 14:00. Godzina otwarcia ofert 14:15. Jednocześnie Zamawiający informuje, że w najbliższym czasie opublikowane zostaną na stronie internetowej odpowiedzi na zapytania wykonawców. Zamawiający informuje, że od 22 sierpnia 2018 r. zamieszczone są na stronie internetowej odpowiedzi na zadane przez wykonawców pytania.

 

 

Informujemy, że w dniu 03.08.2018 r. został ogłoszony przetarg pt. "Świadczenie bieżącej pomocy prawnej dla Wielkopolskiego Centrum Wspierania Inwestycji sp. z o.o".

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu do pobrania ogloszenie_o_zamowieniu.pdf

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do pobrania SIWZ_IDW.pdf

 

Wzór umowy do pobrania wzor_umowy.pdf

 

Załącznik nr 1 do SIWZ do pobrania Zalacznik_nr_1_do_SIWZ_misja.pdf

 

Załącznik nr 2 do SIWZ do pobrania Zalacznik_nr_2_do_SIWZ_plany_powierzchni_Rzut_2_pietro_Budynek_400.jpg

 

Załączniki do SIWZ edytowalne do pobrania Zalaczniki_do_SIWZ_nr_15.docx

 

Modyfikacja SIWZ nr 1 do pobrania modyfikacja_Siwz_nr_1.pdf

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia do pobrania ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf

 

Ogłoszenie nr 2 o zmianie ogłoszenia do pobrania ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf

 

Odpowiedzi na pytania zestaw nr 1 oraz zestaw nr 2 do pobrania odpowiedzi_na_pytania_zest_nr_1_oraz_zest_nr_2.pdf

 

Modyfikacja SIWZ nr 3 do pobrania modyfikacja__siwz_nr_3.pdf

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia do pobania ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf

 

Modyfikacja SIWZ nr 4 oraz odpowiedzi na pytania zestaw nr 3 do pobrania modyfikacja_SIWZ_nr_4_oraz_odpowiedzi_na_pytania_zestaw_nr_3.pdf

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia do pobrania ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf

 

Protokół otwarcia ofert do pobrania protokol_otwarcia_ofert.pdf

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do pobrania informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf

Informujemy, że w dniu 27.07.2018 r. został ogłoszony przetarg pt. "Zagospodarowanie i rewaloryzacja budynku Łazienki Rzeczne".

 

Ogłoszenie o zamówieniu do pobrania Ogloszenie_o_zamowieniu_w_BZP.pdf

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do pobrania 20180727_WCWI_SIWZ_IDW_Roboty_budowl_Lazienki_Rzeczne.pdf

 

Wzór umowy do pobrania 20180727_WCWI_umowa_Roboty_budowl_Lazienki.pdf

 

Załączniki do IDW edytowalne do pobrania Zalaczniki_do_IDW.docx

 

Opis Przedmiotu Zamówienia do pobrania OPZ.pdf

 

Załącznik nr 1 do OPZ do pobrania Zal1_PB.rar

 

Załącznik nr 2 do OPZ do pobrania Zal2_PW.rar

 

Załącznik nr 3 do OPZ do pobrania zal3_ST.rar

 

Załącznik nr 4 do OPZ do pobrania zal4_przedmiary.rar

 

Załącznik nr 5 do OPZ do pobrania zal5_uzgodnienia.rar

 

Załącznik nr 6 do OPZ do pobrania Zal6_inne.rar

 

Wyjaśnienia treści SIWZ do pobrania WCWI_wyjasnienia_SIWZ_Roboty_budowl_Lazienki_Rzeczne2_06082018.pdf

 

Protokół otwarcia ofert do pobrania WCWI_RB_Lazienki_Rzeczne2_protokol_otwarcia_ofert_13082018.pdf

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ostatni »
Kamera za bramką