INWESTYCJA „ZA BRAMKĄ”

Zrealizowano

Przy ul. Za Bramką Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji, spółka zarządzająca Poznańskim Parkiem Technologiczno – Przemysłowym zrealizowała inwestycję budynek usługowo-biurowy z parkingiem podziemnym na 299 miejsc.

Film o realizacji projektu – Za Bramką

Cennik parkingowy –  http://poznan-parking.pl/

Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji 21 maja 2014 roku podpisało umowę na budowę parkingu i budynku usługowo – biurowego przy ul. Za Bramką. To kluczowy element rewitalizacji Placu Kolegiackiego w Poznaniu. Projekt realizowany w ramach Inicjatywy JESSICA, jest kolejną już inwestycją WCWI, powstającą z wykorzystaniem środków tego instrumentu. W uroczystości podpisania umowy wzięli udział Marek Woźniak Marszałek Województwa Wielkopolskiego oraz Ryszard Grobelny Prezydent Miasta Poznania.

Budynek posadowiono na pustym placu znajdującym się pomiędzy ul. Wszystkich Świętych a Placem Kolegiackim. Mamy nadzieję, że inwestycja poprawi sytuację parkingową w centrum i zmieni wygląd Palcu Kolegiackiego, wpływając na poprawę jego atrakcyjności – mówi Grzegorz Michalski, prezes zarządu WCWI. – Chcielibyśmy także, aby nowy obiekt był kontynuacją idei parku rozproszonego, tzn. parku technologiczno-przemysłowego, którego poszczególne funkcje są realizowane na osobnych, niesąsiadujących ze sobą terenach, atrakcyjnych dla inwestorów i najemców (w dzielnicach Dębiec, Stare Miasto, Franowo) – dodaje. Inwestycja powstała m.in. dzięki środkom z unijnej inicjatywy JESSICA. Pierwszym projektem WCWI budowanym w oparciu o pożyczkę z inicjatywy JESSICA jest Segment B w Poznańskim Parku Technologiczno-Przemysłowym funkcjonującym na poznańskim Dębcu.

Wartość pożyczki z inicjatywy JESSICA wynosi 37,5 mln. zł.

Parametry Inwestycji

  • Powierzchnia całkowita budynku:16 084 m2
  • Powierzchnia biurowa: 4344 m2
  • Powierzchnia usługowa: 389 m2
  • Powierzchnia tarasów: 770 m2
  • Liczba miejsc parkingowych: 299

O inicjatywie JESSICA w Wielkopolsce

Bank Gospodarstwa Krajowego, pełniąc rolę Funduszu Rozwoju Obszarów Miejskich, wdraża Inicjatywę JESSICA w Województwie Wielkopolskim. Bank zarządza w tym regionie kwotą ok. 315 mln zł, która przeznaczona jest na finansowanie projektów miejskich w formie niskooprocentowanych pożyczek (nawet do 0,5% rocznie), z długim okresem spłaty (do 20 lat), karencją w spłacie kapitału do 12 miesięcy po zakończeniu realizacji projektu oraz bez jakichkolwiek opłat i prowizji z tytułu udzielenia i obsługi pożyczki. Przedmiotem inwestycji finansowanych ze środków JESSICA mogą być projekty z zakresu szeroko rozumianej rewitalizacji obszarów dysfunkcyjnych ujętych w Lokalnych Programach Rewitalizacji oraz inwestycje w instytucje otoczenia biznesu.

Galeria

bip
#

Poznań,
28 Czerwca 1956r. nr 406

 

#

+48 61 6686984
biuro@wcwi.com.pl

 

#

Poznań,
28 Czerwca 1956r. nr 406

 

#

+48 61 6686984
biuro@wcwi.com.pl

 

Copyright © by WCWI Sp. z o.o.
Skip to content