Łazienki rzeczne

Zrealizowano

 

 

Główną ideą przyświecającą pracom związanym z obiektem Łazienek Miejskich jest zagospodarowanie wnętrz oraz odtworzenie historycznej formy budynku, w tym w szczególności oryginalnego założenia bryły budynku i wykończenia elewacji. Należy wspomnieć, iż autorem projektu budynku Łazienki Rzeczne był autor wielu poznańskich realizacji – Jerzy Tuszowski (przy współudziale Kazimierza Rucińskiego). Pierwotnie w budynku oprócz przebieralni t.j. 128 kabin i 200-miejscowych szatni, funkcjonowała również restauracja, kasy, mieszkanie dozorcy i stacja pogotowia ratunkowego. Całość obiektu nawiązuje do popularnego w polskim międzywojniu stylu dworkowego, zawierając też odniesienia do form ludowych i biedermeieru. Zastosowano toskańskie kolumny w portyku i w loggii z widokiem na Wartę.

Działania polegające na odtworzeniu, renowacji oraz zagospodarowaniu obiektu Łazienek Miejskich mają na celu wsparcie IOB-PPTP poprzez rozszerzenie  oferty o nowe powierzchnie biurowe w postaci inkubatora dla perspektywicznych firm z branży ICT  oraz powierzchni biurowych w części technologicznej dla firm o ugruntowanej pozycji na rynku.

Inwestycja jest kontynuacją Poznańskiego Parku Technologiczno-Przemysłowego (główny projekt WCWI), w ramach idei parku rozproszonego tzn. parku technologiczno-przemysłowego, którego poszczególne funkcje realizowane są w osobnych niesąsiadujących ze sobą terenach i obiektach atrakcyjnych dla inwestorów i najemców.

Projekt będzie oddziaływać na sferę przestrzenno-funkcjonalną oraz techniczną.

Sfera przestrzenno-funkcjonalna– poprzez poprawę infrastruktury technicznej i społecznej,  dostosowanie rozwiązań urbanistycznych do zmieniających się funkcji obszaru.

Projekt idealnie wpisuje się w program rewitalizacyjny p.n. „Na rzecz Warty” realizowany w partnerstwie m.in. przez Miasto Poznań, który ma na celu:.

 • określenie roli rzeki Warty w Poznaniu i kierunków jej kształtowania jako fundament przywracania Warty Poznaniowi i jego mieszkańcom,
 • poprawę zagospodarowania przestrzennego przez ułatwienie planowania inwestycji i wzrost atrakcyjności terenów nadbrzeżnych,
 • nadanie miastu ożywiającego impulsu ekonomicznego poprzez spójną formę połączenia projektów przestrzennego zagospodarowania obszarów nad Wartą

Sfera techniczna–  poprzez renowację budynku wpisanego do rejestru zabytków pod Numerem 267/Wlkp/A wzniesionego w latach 1924 – 1925, będzie możliwe efektywne korzystanie z obiektu.

Film obrazujący remont Łazienek Rzecznych – https://www.wcwi.com.pl/Film_Lazienki/Lazienki_preview_006.mp4

Oferta:

Inkubator:

Inkubator umożliwia nowopowstającym przedsiębiorstwom dogodne warunki rozwoju poprzez:

 • bardzo atrakcyjne koszty najmu powierzchni
 • Wyposażenie w niezbędną infrastrukturę
 • dostęp do Internetu
 • szkolenia, konsulting, pomoc w pozyskiwaniu partnerów biznesowych
 • możliwość korzystania salki konferencyjno-szkoleniowej

 

Sale konferencyjno-szkoleniowe (2 Salki A i B)

 • Podwieszany projektor multimedialny
 • Ekran
 • Mikrofon doręczny
 • Tablet do sterowania nagłośnieniem
 • Dostęp do aneksu kuchennego
 • Dostępność na ok. 40 osób

 

Cennik najmu powierzchni biurowych oraz sal:

Powierzchnie inkubatorowe biurowe i gastronomiczne – Stawka czynszu od 28 zł netto /mkw.

Powierzchnie postinkubatorowe – Stawka czynszu – 35 zł netto/mkw.

Powierzchnie w części technologicznej – Stawka czynszu 41 zł netto /mkw.

Cennik sal – https://www.pptp.pl/wp-content/uploads/2022/01/SALA-KONFERENCYJNA-Lazienki.pdf

<a href=”https://www.mojekonferencje.pl/poznan/poznanski-park-technologiczno-przemyslowy” title=”Przejdź do serwisu mojekonferencje.pl” id=”mojekonferencje_recommendation”><img src=”https://www.mojekonferencje.pl/css/site/images/obiekt_rekomendowany.png” alt=”Poznański Park Technologiczno – Przemysłowy – sala konferencyjna dostępna na MojeKonferencje.pl”/></a>

 

Fotorelacja z postępu prac

Październik 2018

Listopad 2018

Grudzień 2018

Styczeń 2019

Luty 2019

Marzec 2019

Kwiecień 2019

Maj 2019

Czerwiec 2019

Lipiec 2019

Sierpień 2019

Wrzesień 2019

Październik 2019

Listopad 2019

Galeria

bip
#

Poznań,
28 Czerwca 1956r. nr 406

 

#

+48 61 6686984
biuro@wcwi.com.pl

 

#

Poznań,
28 Czerwca 1956r. nr 406

 

#

+48 61 6686984
biuro@wcwi.com.pl

 

Copyright © by WCWI Sp. z o.o.
Skip to content