Łazienki rzeczne

W trakcie realizacji

Główną ideą przyświecającą pracom związanym z obiektem Łazienek Miejskich jest zagospodarowanie wnętrz oraz odtworzenie historycznej formy budynku, w tym w szczególności oryginalnego założenia bryły budynku i wykończenia elewacji. Należy wspomnieć, iż autorem projektu budynku Łazienki Rzeczne był autor wielu poznańskich realizacji – Jerzy Tuszowski (przy współudziale Kazimierza Rucińskiego). Pierwotnie w budynku oprócz przebieralni t.j. 128 kabin i 200-miejscowych szatni, funkcjonowała również restauracja, kasy, mieszkanie dozorcy i stacja pogotowia ratunkowego. Całość obiektu nawiązuje do popularnego w polskim międzywojniu stylu dworkowego, zawierając też odniesienia do form ludowych i biedermeieru. Zastosowano toskańskie kolumny w portyku i w loggii z widokiem na Wartę.

Działania polegające na odtworzeniu, renowacji oraz zagospodarowaniu obiektu Łazienek Miejskich mają na celu wsparcie IOB-PPTP poprzez rozszerzenie  oferty o nowe powierzchnie biurowe w postaci inkubatora dla perspektywicznych firm z branży ICT  oraz powierzchni biurowych w części technologicznej dla firm o ugruntowanej pozycji na rynku.

Inwestycja jest kontynuacją Poznańskiego Parku Technologiczno-Przemysłowego (główny projekt WCWI), w ramach idei parku rozproszonego tzn. parku technologiczno-przemysłowego, którego poszczególne funkcje realizowane są w osobnych niesąsiadujących ze sobą terenach i obiektach atrakcyjnych dla inwestorów i najemców.

Projekt będzie oddziaływać na sferę przestrzenno-funkcjonalną oraz techniczną.

Sfera przestrzenno-funkcjonalna– poprzez poprawę infrastruktury technicznej i społecznej,  dostosowanie rozwiązań urbanistycznych do zmieniających się funkcji obszaru.

Projekt idealnie wpisuje się w program rewitalizacyjny p.n. „Na rzecz Warty” realizowany w partnerstwie m.in. przez Miasto Poznań, który ma na celu:.

  • określenie roli rzeki Warty w Poznaniu i kierunków jej kształtowania jako fundament przywracania Warty Poznaniowi i jego mieszkańcom,
  • poprawę zagospodarowania przestrzennego przez ułatwienie planowania inwestycji i wzrost atrakcyjności terenów nadbrzeżnych,
  • nadanie miastu ożywiającego impulsu ekonomicznego poprzez spójną formę połączenia projektów przestrzennego zagospodarowania obszarów nad Wartą

Sfera techniczna–  poprzez renowację budynku wpisanego do rejestru zabytków pod Numerem 267/Wlkp/A wzniesionego w latach 1924 – 1925, będzie możliwe efektywne korzystanie z obiektu.

Fotorelacja z postępu prac

Październik 2018

Listopad 2018

Grudzień 2018

Styczeń 2019

Luty 2019

Marzec 2019

Kwiecień 2019

Maj 2019

Czerwiec 2019

Lipiec 2019

Sierpień 2019

Wrzesień 2019

Galeria

#

Poznań,
28 Czerwca 1956r. nr 404

#

+48 61 6686984
biuro@wcwi.com.pl

#

Poznań,
28 Czerwca 1956r. nr 404

#

+48 61 6686984
biuro@wcwi.com.pl

Copyright © by WCWI Sp. z o.o.
All rights reserved. Polityka prywatności >>