PPTP • BUDYNEK 400

Zrealizowano

Projekt- „Rozwój Poznańskiego Parku Technologiczno – Przemysłowego poprzez specjalistyczne usługi doradcze wspierające IOB oraz funkcjonalne włączenie Budynku 400 w struktury PPTP” realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

(Priorytet 1 Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka,

Działanie 1.3. Wsparcie przedsiębiorczości i infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego

Poddziałanie 1.3.2 Poprawa jakości usług na rzecz inkubacji przedsiębiorstw)

Liczba przedsiębiorstw korzystających z zaawansowanych usług (nowych i/lub ulepszonych) świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu w 2018 r – 7 szt. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, Priorytet 1 Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie 1.3. Wsparcie przedsiębiorczości i infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego Poddziałanie 1.3.2 Poprawa jakości usług na rzecz inkubacji przedsiębiorstw

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Całkowita wartość inwestycji
6 025 795,96 zł

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
1 135 417,34 zł

Okres realizacji
2017-2018

Beneficjent – Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji Sp. z o.o.

http://wrpo.wielkopolskie.pl/

Głównym celem projektu jest wsparcie instytucji otoczenia biznesu poprzez wdrożenie specjalistycznych usług doradczych oraz remont i przebudowę Budynku 400, zwiększając tym samym ofertę PPTP na rzecz inkubacji przedsiębiorstw i regionalnych strategii specjalizacji.

W ramach  projektu przewiduje się realizację następujących specjalistycznych  usług doradczych:

 • doradztwo w zakresie transferu wiedzy
 • doradztwo w zakresie nabywania i ochrony wartości niematerialnych i  prawnych
 • komercjalizację działań, internalizacji  i sieci powiązań
 • doradztwo patentowe

Dzięki realizacji projektu podmioty zlokalizowane w PPTP otrzymają wsparcie w postaci specjalistycznych usług doradczych oraz dostęp do profesjonalnej infrastruktury biurowej, na preferencyjnych warunkach sprzyjających rozwojowi.

W  ramach remontu i przebudowy Budynku 400  3 piętra przeznaczone zostaną na część technologiczną oraz preferencyjną (dla firm kończących inkubację),  2 piętra na inkubację PPTP.
Prace budowlano-remontowe, przeprowadzane przez Spółkę, polegać będą na wykonaniu m.in.:

 • termomodernizacji budynku;
 • izolacji przeciwwodnej i przeciwwilgociowej ścian i posadzki piwnicy
 • dostawy i montażu ślusarki aluminiowej zewnętrznej i wewnętrznej
 • kompleksowej wymianie stolarki otworowej okiennej i drzwiowej;
 • nowych ścian murowanych, nowych ścianek w systemie g-k
 • modernizacji i przebudowy istniejącego podziału przestrzeni biurowej
 • nowego wejścia głównego przystosowanego do montażu podnośnika dla osób niepełnosprawnych w tym wykonaniu nowego zadaszenia nad wejściem głównym i schodami
 • przebudowy pomieszczeń sanitarnych i socjalnych.
 • dostawy i montażu dźwigu osobowego oraz podnośnika dla osób niepełnosprawnych
 • Innych robót wykończeniowych (nowe tynki, szpachlowanie i malowanie ścian, dostawa  i montaż wykładziny dywanowej)
 • zagospodarowania terenu wokół budynku wraz z budową płyty parkingowej
 • kompleksowej wymiany instalacji elektrycznej i sanitarnej budynku wraz z wykonaniem instalacji klimatyzacji dla sali konferencyjnej i serwerowni

Galeria

bip
#

Poznań,
28 Czerwca 1956r. nr 406

 

#

+48 61 6686984
biuro@wcwi.com.pl

 

#

Poznań,
28 Czerwca 1956r. nr 406

 

#

+48 61 6686984
biuro@wcwi.com.pl

 

Copyright © by WCWI Sp. z o.o.
Skip to content