OGŁOSZENIE – ZAPYTANIE OFERTOWE DOT. POSTĘPOWANIA PN.: „WYBÓR DOSTAWCY TABLICZEK INFORMACYJNYCH NA POTRZEBY SPÓŁKI WIELKOPOLSKIE CENTRUM WSPIERANIA INWESTYCJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W OKRESIE 36 MIESIĘCY – UMOWA RAMOWA 2/ZW/2019”

20.03.2019

Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej postępowania pn.: „Wybór dostawcy tabliczek informacyjnych na potrzeby spółki Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w okresie 36 miesięcy – umowa ramowa 2/ZW/2019”.

Link do dokumentacji postępowania:
https://gjw.pl/wybor-dostawcy-tabliczek-informacyjnych-na-potrzeby-spolki-wielkopolskie-centrum-wspierania-inwestycji-spolka-z-ograniczona-odpowiedzialnoscia-w-okresie-36-miesiecy-umowa-ramowa-2-zw-2019/

W dniu 22.03.2019 r. pełnomocnik Zamawiającego zamieścił na stronie internetowej zmianę treści zapytania ofertowego w postępowaniu pn. „WYBÓR DOSTAWCY TABLICZEK INFORMACYJNYCH NA POTRZEBY SPÓŁKI WIELKOPOLSKIE CENTRUM WSPIERANIA INWESTYCJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W OKRESIE 36 MIESIĘCY – UMOWA RAMOWA 2/ZW/2019

Link do dokumentacji postępowania:

https://gjw.pl/wybor-dostawcy-tabliczek-informacyjnych-na-potrzeby-spolki-wielkopolskie-centrum-wspierania-inwestycji-spolka-z-ograniczona-odpowiedzialnoscia-w-okresie-36-miesiecy-umowa-ramowa-2-zw-2019/

W dniu 27.03.2019 r. pełnomocnik Zamawiającego zamieścił na stronie internetowej zmianę treści zapytania ofertowego w postępowaniu pn. „WYBÓR DOSTAWCY TABLICZEK INFORMACYJNYCH NA POTRZEBY SPÓŁKI WIELKOPOLSKIE CENTRUM WSPIERANIA INWESTYCJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W OKRESIE 36 MIESIĘCY – UMOWA RAMOWA 2/ZW/2019
Uwaga: nowy termin składania ofert: 02.04.2019 r.

Link do dokumentacji postępowania:

https://gjw.pl/wybor-dostawcy-tabliczek-informacyjnych-na-potrzeby-spolki-wielkopolskie-centrum-wspierania-inwestycji-spolka-z-ograniczona-odpowiedzialnoscia-w-okresie-36-miesiecy-umowa-ramowa-2-zw-2019/

W dniu 01.04.2019 r. pełnomocnik Zamawiającego zamieścił na stronie internetowej wyjaśnienie treści zapytania ofertowego w postępowaniu pn. „WYBÓR DOSTAWCY TABLICZEK INFORMACYJNYCH NA POTRZEBY SPÓŁKI WIELKOPOLSKIE CENTRUM WSPIERANIA INWESTYCJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W OKRESIE 36 MIESIĘCY – UMOWA RAMOWA 2/ZW/2019″

Link do dokumentacji postępowania:
https://gjw.pl/wybor-dostawcy-tabliczek-informacyjnych-na-potrzeby-spolki-wielkopolskie-centrum-wspierania-inwestycji-spolka-z-ograniczona-odpowiedzialnoscia-w-okresie-36-miesiecy-umowa-ramowa-2-zw-2019/

W dniu 02.04.2019 r. pełnomocnik Zamawiającego zamieścił na stronie internetowej zmianę treści zapytania ofertowego w postępowaniu pn. „WYBÓR DOSTAWCY TABLICZEK INFORMACYJNYCH NA POTRZEBY SPÓŁKI WIELKOPOLSKIE CENTRUM WSPIERANIA INWESTYCJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W OKRESIE 36 MIESIĘCY – UMOWA RAMOWA 2/ZW/2019

Uwaga: nowy termin składania ofert: 05.04.2019 r.

Link do dokumentacji postępowania:
https://gjw.pl/wybor-dostawcy-tabliczek-informacyjnych-na-potrzeby-spolki-wielkopolskie-centrum-wspierania-inwestycji-spolka-z-ograniczona-odpowiedzialnoscia-w-okresie-36-miesiecy-umowa-ramowa-2-zw-2019/

bip
#

Poznań,
28 Czerwca 1956r. nr 406

 

#

+48 61 6686984
biuro@wcwi.com.pl

 

#

Poznań,
28 Czerwca 1956r. nr 406

 

#

+48 61 6686984
biuro@wcwi.com.pl

 

Copyright © by WCWI Sp. z o.o.
Skip to content