Roboty budowlane – zaprojektowanie i wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w budynku przy ul. 28 Czerwca 1956 R. nr 406 w Poznaniu

27.03.2020

Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji Sp. z o.o. informuje, że w dniu 27 marca 2020 roku Pełnomocnik Zamawiającego opublikował na stronie internetowej Ogłoszenie o zamówieniu oraz SIWZ w postępowaniu pn.: „Roboty budowlane – zaprojektowanie i wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w budynku przy ul.  28 Czerwca 1956 R. nr 406 w Poznaniu”. Numer niniejszego postępowania, jaki został nadany przez Zamawiającego: ZP/WCWI/2020/07

Link do dokumentacji postępowania:

https://gjw.pl/swiadczenie-uslug-w-zakresie-wykonywania-przegladow-serwisowych-i-konserwacji-systemow-klimatyzacji-w-obiektach-wielkopolskiego-centrum-wspierania-inwestycji-sp-z-o-oroboty-budowlane-zaproje/

Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji Sp. z o.o. informuje, że w dniu 3 kwietnia 2020 roku Pełnomocnik Zamawiającego opublikował na stronie internetowej Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia oraz zmianę treści SIWZ w postępowaniu pn.: „Roboty budowlane – zaprojektowanie i wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w budynku przy ul.  28 Czerwca 1956 R. nr 406 w Poznaniu”. Numer niniejszego postępowania, jaki został nadany przez Zamawiającego: ZP/WCWI/2020/07

UWAGA: Nowy termin składania ofert: 15.04.2020 g. 13.00

Link do dokumentacji postępowania:

https://gjw.pl/swiadczenie-uslug-w-zakresie-wykonywania-przegladow-serwisowych-i-konserwacji-systemow-klimatyzacji-w-obiektach-wielkopolskiego-centrum-wspierania-inwestycji-sp-z-o-oroboty-budowlane-zaproje/

UWAGA: W dniu 15 kwietnia 2020 roku Pełnomocnik Zamawiającego opublikował na stronie internetowej Informację z otwarcia ofert w przetargu pn. „Roboty budowlane – zaprojektowanie i wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w budynku przy ul.  28 Czerwca 1956 R. nr 406 w Poznaniu”. Numer niniejszego postępowania, jaki został nadany przez Zamawiającego: ZP/WCWI/2020/07

Link do dokumentacji postępowania:

https://gjw.pl/swiadczenie-uslug-w-zakresie-wykonywania-przegladow-serwisowych-i-konserwacji-systemow-klimatyzacji-w-obiektach-wielkopolskiego-centrum-wspierania-inwestycji-sp-z-o-oroboty-budowlane-zaproje/

UWAGA: W dniu 7 maja 2020 roku Pełnomocnik Zamawiającego opublikował na stronie internetowej Informację o unieważnieniu przetargu pn. „Roboty budowlane – zaprojektowanie i wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w budynku przy ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 406 w Poznaniu” (nr postępowania ZP/WCWI/2020/07).

Link do dokumentacji postępowania:

https://gjw.pl/roboty-budowlane-zaprojektowanie-i-wykonanie-instalacji-oswietlenia-awaryjnego-i-ewakuacyjnego-w-budynku-przy-ul-28-czerwca-1956-r-nr-406-w-poznaniu/

bip
#

Poznań,
28 Czerwca 1956r. nr 406

 

#

+48 61 6686984
biuro@wcwi.com.pl

 

#

Poznań,
28 Czerwca 1956r. nr 406

 

#

+48 61 6686984
biuro@wcwi.com.pl

 

Copyright © by WCWI Sp. z o.o.
Skip to content