Roboty budowlane związane z aranżacją powierzchni zlokalizowanej na poziomie +3 w budynku nr 404 na potrzeby biurowe Wydziału Gospodarki Komunalnej UMP oraz remont i modernizacja powierzchni biurowej zlokalizowanej na poziomie +1 w budynku nr 406 przy ul. 28 Czerwca 1956 r. w Poznaniu

23.10.2019

Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji Sp. z o.o. informuje, iż w dniu 23 października 2019 r. zostało ogłoszone postępowanie pn.: „Roboty budowlane związane z aranżacją powierzchni zlokalizowanej na poziomie +3 w budynku nr 404 na potrzeby biurowe Wydziału Gospodarki Komunalnej UMP oraz remont i modernizacja powierzchni biurowej zlokalizowanej na poziomie +1 w budynku nr 406 przy ul. 28 Czerwca 1956 r. w Poznaniu” (nr Postępowania: ZP/WCWI/2019/5)

 

Link do dokumentacji postępowania:

https://gjw.pl/roboty-budowlane-zwiazane-z-aranzacja-powierzchni-zlokalizowanej-na-poziomie-3-w-budynku-nr-404-na-potrzeby-biurowe-wydzialu-gospodarki-komunalnej-ump-oraz-remont-i-modernizacja-powierzchni-biurowej/

 

Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji Sp. z o.o. informuje, iż w dniu 31 października 2019 r.  udzieliło wyjaśnień treści SIWZ oraz dokonało zmiany treści SIWZ w postępowaniu pn.: „Roboty budowlane związane z aranżacją powierzchni zlokalizowanej na poziomie +3 w budynku nr 404 na potrzeby biurowe Wydziału Gospodarki Komunalnej UMP oraz remont i modernizacja powierzchni biurowej zlokalizowanej na poziomie +1 w budynku nr 406 przy ul. 28 Czerwca 1956 r. w Poznaniu” (nr Postępowania: ZP/WCWI/2019/5)

Link do dokumentacji postępowania:

https://gjw.pl/roboty-budowlane-zwiazane-z-aranzacja-powierzchni-zlokalizowanej-na-poziomie-3-w-budynku-nr-404-na-potrzeby-biurowe-wydzialu-gospodarki-komunalnej-ump-oraz-remont-i-modernizacja-powierzchni-biurowej/

W dniu 13 listopada 2019 r. Pełnomocnik Zamawiającego zamieścił na stronie www informację z otwarcia ofert.

Link do strony: https://gjw.pl/roboty-budowlane-zwiazane-z-aranzacja-powierzchni-zlokalizowanej-na-poziomie-3-w-budynku-nr-404-na-potrzeby-biurowe-wydzialu-gospodarki-komunalnej-ump-oraz-remont-i-modernizacja-powierzchni-biurowej/

W dniu 20 listopada 2019 r. Pełnomocnik Zamawiającego zamieścił na stronie www Informację o wyborze oferty w zakresie części I.

Link do strony: https://gjw.pl/roboty-budowlane-zwiazane-z-aranzacja-powierzchni-zlokalizowanej-na-poziomie-3-w-budynku-nr-404-na-potrzeby-biurowe-wydzialu-gospodarki-komunalnej-ump-oraz-remont-i-modernizacja-powierzchni-biurowej/

W dniu 21 listopada 2019 r. Pełnomocnik Zamawiającego zamieścił na stronie www Informację o wyborze oferty w zakresie części II.

Link do strony: https://gjw.pl/roboty-budowlane-zwiazane-z-aranzacja-powierzchni-zlokalizowanej-na-poziomie-3-w-budynku-nr-404-na-potrzeby-biurowe-wydzialu-gospodarki-komunalnej-ump-oraz-remont-i-modernizacja-powierzchni-biurowej/

bip
#

Poznań,
28 Czerwca 1956r. nr 406

 

#

+48 61 6686984
biuro@wcwi.com.pl

 

#

Poznań,
28 Czerwca 1956r. nr 406

 

#

+48 61 6686984
biuro@wcwi.com.pl

 

Copyright © by WCWI Sp. z o.o.
Skip to content