Świadczenie usług administrowania i wsparcia infrastruktury teleinformatycznej oraz sprzętu i systemów multimedialnych w obiektach Wielkopolskiego Centrum Wspierania Inwestycji Sp. z o.o.

06.03.2020

Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji Sp. z o.o. informuje, iż w dniu 6 marca 2020 r. zostało ogłoszone postępowanie pn.: „Świadczenie usług administrowania i wsparcia infrastruktury teleinformatycznej oraz sprzętu i systemów multimedialnych w obiektach  Wielkopolskiego Centrum Wspierania Inwestycji Sp. z o.o.”  Numer niniejszego postępowania, jaki został nadany przez Zamawiającego: ZP/WCWI/2020/02

Link do dokumentacji postępowania:

https://gjw.pl/swiadczenie-uslug-administrowania-i-wsparcia-infrastruktury-teleinformatycznej-oraz-sprzetu-i-systemow-multimedialnych-w-obiektach-wielkopolskiego-centrum-wspierania-inwestycji-sp-z-o-o/

Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji Sp. z o.o. informuje, że w dniu 10 marca 2020 roku Pełnomocnik Zamawiającego opublikował na stronie internetowej Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia oraz zmianę treści SIWZ w postępowaniu pn.: „Świadczenie usług administrowania i wsparcia infrastruktury teleinformatycznej oraz sprzętu i systemów multimedialnych w obiektach  Wielkopolskiego Centrum Wspierania Inwestycji Sp. z o.o.”  Numer niniejszego postępowania, jaki został nadany przez Zamawiającego: ZP/WCWI/2020/02

Link do dokumentacji postępowania:

https://gjw.pl/swiadczenie-uslug-administrowania-i-wsparcia-infrastruktury-teleinformatycznej-oraz-sprzetu-i-systemow-multimedialnych-w-obiektach-wielkopolskiego-centrum-wspierania-inwestycji-sp-z-o-o/

Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji Sp. z o.o. informuje, że w dniu 20  marca 2020 roku Pełnomocnik Zamawiającego opublikował na stronie internetowej Protokół z otwarcia ofert w postępowaniu pn.: „Świadczenie usług administrowania i wsparcia infrastruktury teleinformatycznej oraz sprzętu i systemów multimedialnych w obiektach  Wielkopolskiego Centrum Wspierania Inwestycji Sp. z o.o.”  Numer niniejszego postępowania, jaki został nadany przez Zamawiającego: ZP/WCWI/2020/02

Link do dokumentacji postępowania:

https://gjw.pl/swiadczenie-uslug-administrowania-i-wsparcia-infrastruktury-teleinformatycznej-oraz-sprzetu-i-systemow-multimedialnych-w-obiektach-wielkopolskiego-centrum-wspierania-inwestycji-sp-z-o-o/

Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji Sp. z o.o. informuje, że w dniu 30  marca 2020 roku Pełnomocnik Zamawiającego opublikował na stronie internetowej Informację o wyborze oferty w postępowaniu pn.: „Świadczenie usług administrowania i wsparcia infrastruktury teleinformatycznej oraz sprzętu i systemów multimedialnych w obiektach  Wielkopolskiego Centrum Wspierania Inwestycji Sp. z o.o.”  Numer niniejszego postępowania, jaki został nadany przez Zamawiającego: ZP/WCWI/2020/02

Link do dokumentacji postępowania:

https://gjw.pl/swiadczenie-uslug-administrowania-i-wsparcia-infrastruktury-teleinformatycznej-oraz-sprzetu-i-systemow-multimedialnych-w-obiektach-wielkopolskiego-centrum-wspierania-inwestycji-sp-z-o-o/

bip
#

Poznań,
28 Czerwca 1956r. nr 406

 

#

+48 61 6686984
biuro@wcwi.com.pl

 

#

Poznań,
28 Czerwca 1956r. nr 406

 

#

+48 61 6686984
biuro@wcwi.com.pl

 

Copyright © by WCWI Sp. z o.o.
Skip to content