Świadczenie usług serwisowych dla instalacji sygnalizacji alarmu pożarowego i urządzeń przeciwpożarowych w obiektach Wielkopolskiego Centrum Wspierania Inwestycji sp. z o.o.

18.03.2020

Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji Sp. z o.o. informuje, iż w dniu 18 marca 2020 r. zostało ogłoszone postępowanie pn.: „Świadczenie usług serwisowych dla instalacji sygnalizacji alarmu pożarowego i urządzeń przeciwpożarowych w obiektach Wielkopolskiego Centrum Wspierania Inwestycji sp. z o.o.”. Numer niniejszego postępowania, jaki został nadany przez Zamawiającego: ZP/WCWI/2020/05

Link do dokumentacji postępowania:

https://gjw.pl/wiadczenie-uslug-serwisowych-dla-instalacji-sygnalizacji-alarmu-pozarowego-i-urzadzen-przeciwpozarowych-w-obiektach-wielkopolskiego-centrum-wspierania-inwestycji-sp-z-o-o/

Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji Sp. z o.o. informuje, że w dniu 24 marca 2020 roku Pełnomocnik Zamawiającego opublikował na stronie internetowej Wyjaśnienia treści SIWZ w postępowaniu pn.: „Świadczenie usług serwisowych dla instalacji sygnalizacji alarmu pożarowego i urządzeń przeciwpożarowych w obiektach Wielkopolskiego Centrum Wspierania Inwestycji sp. z o.o.”. Numer niniejszego postępowania, jaki został nadany przez Zamawiającego: ZP/WCWI/2020/05.

Link do dokumentacji postępowania:

https://gjw.pl/wiadczenie-uslug-serwisowych-dla-instalacji-sygnalizacji-alarmu-pozarowego-i-urzadzen-przeciwpozarowych-w-obiektach-wielkopolskiego-centrum-wspierania-inwestycji-sp-z-o-o/

Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji Sp. z o.o. informuje, że w dniu 26 marca 2020 roku Pełnomocnik Zamawiającego opublikował na stronie internetowej Wyjaśnienia treści SIWZ oraz zmianę treści SIWZ w postępowaniu pn.: „Świadczenie usług serwisowych dla instalacji sygnalizacji alarmu pożarowego i urządzeń przeciwpożarowych w obiektach Wielkopolskiego Centrum Wspierania Inwestycji sp. z o.o.”. Numer niniejszego postępowania, jaki został nadany przez Zamawiającego: ZP/WCWI/2020/05.

Link do dokumentacji postępowania:

https://gjw.pl/wiadczenie-uslug-serwisowych-dla-instalacji-sygnalizacji-alarmu-pozarowego-i-urzadzen-przeciwpozarowych-w-obiektach-wielkopolskiego-centrum-wspierania-inwestycji-sp-z-o-o/

Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji Sp. z o.o. informuje, że w dniu 8 kwietnia 2020 roku Pełnomocnik Zamawiającego opublikował na stronie internetowej Informację z otwarcia ofert w postępowaniu pn.: „Świadczenie usług serwisowych dla instalacji sygnalizacji alarmu pożarowego i urządzeń przeciwpożarowych w obiektach Wielkopolskiego Centrum Wspierania Inwestycji sp. z o.o.”. Numer niniejszego postępowania, jaki został nadany przez Zamawiającego: ZP/WCWI/2020/05.

Link do dokumentacji postępowania:

https://gjw.pl/wiadczenie-uslug-serwisowych-dla-instalacji-sygnalizacji-alarmu-pozarowego-i-urzadzen-przeciwpozarowych-w-obiektach-wielkopolskiego-centrum-wspierania-inwestycji-sp-z-o-o/

Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji Sp. z o.o. informuje, że w dniu 15 maja 2020 roku Pełnomocnik Zamawiającego opublikował na stronie internetowej informację o wyborze oferty w postępowaniu pn.: „Świadczenie usług serwisowych dla instalacji sygnalizacji alarmu pożarowego i urządzeń przeciwpożarowych w obiektach Wielkopolskiego Centrum Wspierania Inwestycji sp. z o.o.”. Numer niniejszego postępowania, jaki został nadany przez Zamawiającego: ZP/WCWI/2020/05.

Link do dokumentacji postępowania:

https://gjw.pl/wiadczenie-uslug-serwisowych-dla-instalacji-sygnalizacji-alarmu-pozarowego-i-urzadzen-przeciwpozarowych-w-obiektach-wielkopolskiego-centrum-wspierania-inwestycji-sp-z-o-o/

Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji Sp. z o.o. informuje, że w dniu 10 czerwca 2020 roku Pełnomocnik Zamawiającego opublikował na stronie internetowej informację o unieważnieniu postępowania pn.: „Świadczenie usług serwisowych dla instalacji sygnalizacji alarmu pożarowego i urządzeń przeciwpożarowych w obiektach Wielkopolskiego Centrum Wspierania Inwestycji sp. z o.o.”. Numer niniejszego postępowania, jaki został nadany przez Zamawiającego: ZP/WCWI/2020/05.

Link do dokumentacji postępowania:

https://gjw.pl/wiadczenie-uslug-serwisowych-dla-instalacji-sygnalizacji-alarmu-pozarowego-i-urzadzen-przeciwpozarowych-w-obiektach-wielkopolskiego-centrum-wspierania-inwestycji-sp-z-o-o/

bip
#

Poznań,
28 Czerwca 1956r. nr 406

 

#

+48 61 6686984
biuro@wcwi.com.pl

 

#

Poznań,
28 Czerwca 1956r. nr 406

 

#

+48 61 6686984
biuro@wcwi.com.pl

 

Copyright © by WCWI Sp. z o.o.
Skip to content