„ŚWIADCZENIE USŁUG SERWISOWYCH DLA INSTALACJI SYSTEMU SYGNALIZACJI ALARMU POŻAROWEGO I URZĄDZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH W OBIEKTACH WIELKOPOLSKIEGO CENTRUM WSPIERANIA INWESTYCJI SP. Z O.O.” ZP/WCWI/2020/11

25.07.2020

Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji Sp. z o.o. informuje, że w dniu 24 lipca 2020 roku Pełnomocnik Zamawiającego opublikował na stronie internetowej Ogłoszenie o zamówieniu wraz z dokumentacją przetargową w postępowaniu pn.:

UWAGA: W dniu 24 lipca 2020 roku Pełnomocnik Zamawiającego opublikował na stronie internetowej Ogłoszenie o zamówieniu wraz z dokumentacją przetargową

„ŚWIADCZENIE USŁUG SERWISOWYCH DLA INSTALACJI SYSTEMU SYGNALIZACJI ALARMU POŻAROWEGO I URZĄDZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH W OBIEKTACH WIELKOPOLSKIEGO CENTRUM WSPIERANIA INWESTYCJI SP. Z O.O.” ZP/WCWI/2020/11

Link do dokumentacji postępowania:

https://gjw.pl/swiadczenie-uslug-serwisowych-dla-instalacji-systemu-sygnalizacji-alarmu-pozarowego-i-urzadzen-przeciwpozarowych-w-obiektach-wielkopolskiego-centrum-wspierania-inwestycji-sp-z-o-o/

Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji Sp. z o.o. informuje, że w dniu 27 lipca 2020 roku Pełnomocnik Zamawiającego opublikował na stronie internetowej Zmianę treści SIWZ w postępowaniu pn.:

„ŚWIADCZENIE USŁUG SERWISOWYCH DLA INSTALACJI SYSTEMU SYGNALIZACJI ALARMU POŻAROWEGO I URZĄDZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH W OBIEKTACH WIELKOPOLSKIEGO CENTRUM WSPIERANIA INWESTYCJI SP. Z O.O.” ZP/WCWI/2020/11

Link do dokumentacji postępowania:

https://gjw.pl/swiadczenie-uslug-serwisowych-dla-instalacji-systemu-sygnalizacji-alarmu-pozarowego-i-urzadzen-przeciwpozarowych-w-obiektach-wielkopolskiego-centrum-wspierania-inwestycji-sp-z-o-o/

Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji Sp. z o.o. informuje, że w dniu 3 sierpnia 2020 roku Pełnomocnik Zamawiającego opublikował na stronie internetowej informację z otwarcia ofert w postępowaniu pn.:

„ŚWIADCZENIE USŁUG SERWISOWYCH DLA INSTALACJI SYSTEMU SYGNALIZACJI ALARMU POŻAROWEGO I URZĄDZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH W OBIEKTACH WIELKOPOLSKIEGO CENTRUM WSPIERANIA INWESTYCJI SP. Z O.O.” ZP/WCWI/2020/11

Link do dokumentacji postępowania:

https://gjw.pl/swiadczenie-uslug-serwisowych-dla-instalacji-systemu-sygnalizacji-alarmu-pozarowego-i-urzadzen-przeciwpozarowych-w-obiektach-wielkopolskiego-centrum-wspierania-inwestycji-sp-z-o-o/

Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji Sp. z o.o. informuje, że w dniu 14 sierpnia 2020 roku Pełnomocnik Zamawiającego opublikował na stronie internetowej informację o wyborze oferty w postępowaniu pn.: „ŚWIADCZENIE USŁUG SERWISOWYCH DLA INSTALACJI SYSTEMU SYGNALIZACJI ALARMU POŻAROWEGO I URZĄDZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH W OBIEKTACH WIELKOPOLSKIEGO CENTRUM WSPIERANIA INWESTYCJI SP. Z O.O.” ZP/WCWI/2020/11

Link do dokumentacji postępowania:

https://gjw.pl/swiadczenie-uslug-serwisowych-dla-instalacji-systemu-sygnalizacji-alarmu-pozarowego-i-urzadzen-przeciwpozarowych-w-obiektach-wielkopolskiego-centrum-wspierania-inwestycji-sp-z-o-o/

bip
#

Poznań,
28 Czerwca 1956r. nr 406

 

#

+48 61 6686984
biuro@wcwi.com.pl

 

#

Poznań,
28 Czerwca 1956r. nr 406

 

#

+48 61 6686984
biuro@wcwi.com.pl

 

Copyright © by WCWI Sp. z o.o.
Skip to content