Świadczenie usług w zakresie wykonywania przeglądów serwisowych i konserwacji systemów klimatyzacji w obiektach Wielkopolskiego Centrum Wspierania Inwestycji sp. z o.o.

27.03.2020

Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji Sp. z o.o. informuje, że w dniu 27 marca 2020 roku Pełnomocnik Zamawiającego opublikował na stronie internetowej Ogłoszenie o zamówieniu oraz SIWZ w postępowaniu pn.: „Świadczenie usług w zakresie wykonywania przeglądów serwisowych i konserwacji systemów klimatyzacji w obiektach Wielkopolskiego Centrum Wspierania Inwestycji sp. z o.o.”. Numer niniejszego postępowania, jaki został nadany przez Zamawiającego: ZP/WCWI/2020/06.

Link do dokumentacji postępowania:

https://gjw.pl/swiadczenie-uslug-w-zakresie-wykonywania-przegladow-serwisowych-i-konserwacji-systemow-klimatyzacji-w-obiektach-wielkopolskiego-centrum-wspierania-inwestycji-sp-z-o-o/

Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji Sp. z o.o. informuje, że w dniu 2 kwietnia 2020 roku Pełnomocnik Zamawiającego opublikował na stronie internetowej zmianę treści SIWZ w postępowaniu pn.: „Świadczenie usług w zakresie wykonywania przeglądów serwisowych i konserwacji systemów klimatyzacji w obiektach Wielkopolskiego Centrum Wspierania Inwestycji sp. z o.o.”. Numer niniejszego postępowania, jaki został nadany przez Zamawiającego: ZP/WCWI/2020/06.

UWAGA: Nowy termin składania ofert: 15.04.2020 g. 12.00

Link do dokumentacji postępowania:

https://gjw.pl/swiadczenie-uslug-w-zakresie-wykonywania-przegladow-serwisowych-i-konserwacji-systemow-klimatyzacji-w-obiektach-wielkopolskiego-centrum-wspierania-inwestycji-sp-z-o-o/

UWAGA: W dniu 3 kwietnia 2020 roku Pełnomocnik Zamawiającego opublikował na stronie internetowej Wyjaśnienia treści SIWZ w przetargu pn.: „Świadczenie usług w zakresie wykonywania przeglądów serwisowych i konserwacji systemów klimatyzacji w obiektach Wielkopolskiego Centrum Wspierania Inwestycji sp. z o.o.”. Numer niniejszego postępowania, jaki został nadany przez Zamawiającego: ZP/WCWI/2020/06.

Link do dokumentacji postępowania:

https://gjw.pl/swiadczenie-uslug-w-zakresie-wykonywania-przegladow-serwisowych-i-konserwacji-systemow-klimatyzacji-w-obiektach-wielkopolskiego-centrum-wspierania-inwestycji-sp-z-o-o/

UWAGA: W dniu 7 kwietnia 2020 roku Pełnomocnik Zamawiającego opublikował na stronie internetowej Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia oraz zmianę treści SIWZ w przetargu pn.: „Świadczenie usług w zakresie wykonywania przeglądów serwisowych i konserwacji systemów klimatyzacji w obiektach Wielkopolskiego Centrum Wspierania Inwestycji sp. z o.o.”. Numer niniejszego postępowania, jaki został nadany przez Zamawiającego: ZP/WCWI/2020/06.

Link do dokumentacji postępowania:

https://gjw.pl/swiadczenie-uslug-w-zakresie-wykonywania-przegladow-serwisowych-i-konserwacji-systemow-klimatyzacji-w-obiektach-wielkopolskiego-centrum-wspierania-inwestycji-sp-z-o-o/

UWAGA: W dniu 9 kwietnia 2020 roku Pełnomocnik Zamawiającego opublikował na stronie internetowej Zmianę treści SIWZ w przetargu pn.: „Świadczenie usług w zakresie wykonywania przeglądów serwisowych i konserwacji systemów klimatyzacji w obiektach Wielkopolskiego Centrum Wspierania Inwestycji sp. z o.o.”. Numer niniejszego postępowania, jaki został nadany przez Zamawiającego: ZP/WCWI/2020/06.

Link do dokumentacji postępowania:

https://gjw.pl/swiadczenie-uslug-w-zakresie-wykonywania-przegladow-serwisowych-i-konserwacji-systemow-klimatyzacji-w-obiektach-wielkopolskiego-centrum-wspierania-inwestycji-sp-z-o-o/

UWAGA: W dniu 10 kwietnia 2020 roku Pełnomocnik Zamawiającego opublikował na stronie internetowej Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia oraz zmianę treści SIWZ w przetargu pn.: „Świadczenie usług w zakresie wykonywania przeglądów serwisowych i konserwacji systemów klimatyzacji w obiektach Wielkopolskiego Centrum Wspierania Inwestycji sp. z o.o.”. Numer niniejszego postępowania, jaki został nadany przez Zamawiającego: ZP/WCWI/2020/06.

UWAGA: Nowy termin składania ofert: 17.04.2020 g. 12.00

Link do dokumentacji postępowania:

https://gjw.pl/swiadczenie-uslug-w-zakresie-wykonywania-przegladow-serwisowych-i-konserwacji-systemow-klimatyzacji-w-obiektach-wielkopolskiego-centrum-wspierania-inwestycji-sp-z-o-o/

UWAGA: W dniu 17 kwietnia 2020 roku Pełnomocnik Zamawiającego opublikował na stronie internetowej Informację z otwarcia ofert w przetargu pn. „Świadczenie usług w zakresie wykonywania przeglądów serwisowych i konserwacji systemów klimatyzacji w obiektach Wielkopolskiego Centrum Wspierania Inwestycji sp. z o.o.”. Numer niniejszego postępowania, jaki został nadany przez Zamawiającego: ZP/WCWI/2020/06.

Link do dokumentacji postępowania:

https://gjw.pl/swiadczenie-uslug-w-zakresie-wykonywania-przegladow-serwisowych-i-konserwacji-systemow-klimatyzacji-w-obiektach-wielkopolskiego-centrum-wspierania-inwestycji-sp-z-o-o/

Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji Sp. z o.o. informuje, że w dniu 19 czerwca 2020 roku Pełnomocnik Zamawiającego opublikował na stronie internetowej informację o wyborze oferty w postępowaniu pn.: „Świadczenie usług w zakresie wykonywania przeglądów serwisowych i konserwacji systemów klimatyzacji w obiektach Wielkopolskiego Centrum Wspierania Inwestycji sp. z o.o.”. Numer niniejszego postępowania, jaki został nadany przez Zamawiającego: ZP/WCWI/2020/06.

Link do dokumentacji postępowania:

https://gjw.pl/swiadczenie-uslug-w-zakresie-wykonywania-przegladow-serwisowych-i-konserwacji-systemow-klimatyzacji-w-obiektach-wielkopolskiego-centrum-wspierania-inwestycji-sp-z-o-o/

 

 

 

Z wyrazami szacunku

bip
#

Poznań,
28 Czerwca 1956r. nr 406

 

#

+48 61 6686984
biuro@wcwi.com.pl

 

#

Poznań,
28 Czerwca 1956r. nr 406

 

#

+48 61 6686984
biuro@wcwi.com.pl

 

Copyright © by WCWI Sp. z o.o.
Skip to content