USUNIĘCIE WAD INSTALACJI CHŁODZENIA WSPÓŁPRACUJĄCEJ Z UKŁADEM VRV W BUDYNKU USŁUGOWO-BIUROWEGO Z PARKINGIEM PODZIEMNYM ZLOKALIZOWANYM W POZNANIU PRZY UL. ZA BRAMKĄ 1

30.12.2020

Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji Sp. z o.o. informuje, że w dniu 30 grudnia 2020 roku Pełnomocnik Zamawiającego opublikował na stronie internetowej Ogłoszenie o zamówieniu wraz z dokumentacją przetargową w postępowaniu pn.:

„Usunięcie wad instalacji chłodzenia współpracującej z układem VRV w budynku usługowo-biurowego z parkingiem podziemnym zlokalizowanym w Poznaniu przy ul. Za Bramką 1.” Numer niniejszego postępowania, jaki został nadany przez Zamawiającego: ZP/WCWI/2020/12.

Link do dokumentacji postępowania:

https://gjw.pl/usuniecie-wad-instalacji-chlodzenia-wspolpracujacej-z-ukladem-vrv-w-budynku-uslugowo-biurowego-z-parkingiem-podziemnym-zlokalizowanym-w-poznaniu-przy-ul-za-bramka-1/

UWAGA: W dniu 8 stycznia 2021 roku Pełnomocnik Zamawiającego opublikował na stronie internetowej Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia oraz zmianę treści SIWZ.

Link do strony:

https://gjw.pl/usuniecie-wad-instalacji-chlodzenia-wspolpracujacej-z-ukladem-vrv-w-budynku-uslugowo-biurowego-z-parkingiem-podziemnym-zlokalizowanym-w-poznaniu-przy-ul-za-bramka-1/

UWAGA: W dniu 25 stycznia 2021 roku Pełnomocnik Zamawiającego opublikował na stronie internetowej informację z otwarcia ofert.

UWAGA: W dniu 25 stycznia 2021 roku Pełnomocnik Zamawiającego opublikował na stronie internetowej zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.

Link do strony:

„Usunięcie wad instalacji chłodzenia współpracującej z układem VRV w budynku usługowo-biurowego z parkingiem podziemnym zlokalizowanym w Poznaniu przy ul. Za Bramką 1.” Numer niniejszego postępowania, jaki został nadany przez Zamawiającego: ZP/WCWI/2020/12

bip
#

Poznań,
28 Czerwca 1956r. nr 406

 

#

+48 61 6686984
biuro@wcwi.com.pl

 

#

Poznań,
28 Czerwca 1956r. nr 406

 

#

+48 61 6686984
biuro@wcwi.com.pl

 

Copyright © by WCWI Sp. z o.o.
Skip to content