OGŁOSZENIE – ZAPYTANIE OFERTOWE DOT. WYKONANIA 5 LETNIEGO PRZEGLĄDU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ I PIORUNOCHRONNEJ W BUDYNKU NR 404. PRZEPROWADZENIE OKRESOWEGO PRZEGLĄDU ROCZNEGO STACJI TRANSFORMATOROWEJ 15/0,4KV K-779 ZLOKALIZOWANEJ W BUDYNKU NR 406. WYKONANIE OKRESOWEGO PRZEGLĄDU GŁÓWNYCH I PIĘTROWYCH WYŁĄCZNIKÓW POŻAROWYCH PRĄDU W BUDYNKACH NR 398A, 398B, 400, 404 I 406 ZLOKALIZOWANYCH W POZNANIU PRZY UL. 28 CZERWCA 1956 R.

10.03.2020

Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji Sp. z o.o. informuje, iż w dniu 10 marca 2020 r. zostało ogłoszone postępowanie pn.: „WYKONANIE 5 LETNIEGO PRZEGLĄDU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ I PIORUNOCHRONNEJ W BUDYNKU NR 404. PRZEPROWADZENIE OKRESOWEGO PRZEGLĄDU ROCZNEGO STACJI TRANSFORMATOROWEJ 15/0,4KV K-779 ZLOKALIZOWANEJ W BUDYNKU NR 406. WYKONANIE OKRESOWEGO PRZEGLĄDU GŁÓWNYCH I PIĘTROWYCH WYŁĄCZNIKÓW POŻAROWYCH PRĄDU W BUDYNKACH NR 398A, 398B, 400, 404 I 406 ZLOKALIZOWANYCH W POZNANIU PRZY UL. 28 CZERWCA 1956 R.”

Link do dokumentacji postępowania:

https://gjw.pl/wykonanie-5-letniego-przegladu-instalacji-elektrycznej-i-piorunochronnej-w-budynku-nr-404-przeprowadzenie-okresowego-przegladu-rocznego-stacji-transformatorowej-15-04kv-k-779-zlokalizowanej-w-budynk/

bip
#

Poznań,
28 Czerwca 1956r. nr 406

 

#

+48 61 6686984
biuro@wcwi.com.pl

 

#

Poznań,
28 Czerwca 1956r. nr 406

 

#

+48 61 6686984
biuro@wcwi.com.pl

 

Copyright © by WCWI Sp. z o.o.
Skip to content