WYKONYWANIE USŁUGI OCHRONY MIENIA

29.03.2019

Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji Sp. z o.o. informuje, iż w dniu 29 marca 2019 r. zostało ogłoszone postępowanie pn.:

„WYKONYWANIE USŁUGI OCHRONY MIENIA.”

NUMER NINIEJSZEGO POSTĘPOWANIA, JAKI ZOSTAŁ NADANY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO: ZP/WCWI/2019/2

Link do dokumentacji postępowania:
https://gjw.pl/podzial-funkcjonalny-obiektu-aranzacja-powierzchni-open-space-zlokalizowanej-na-poziomie-1-w-budynku-biurowym-nr-404-przy-ul-28-czerwca-1956-r-w-poznaniu-2/

W dniu 02.04.2019 r. pełnomocnik Zamawiającego zamieścił na stronie internetowej zmianę treści Ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu pn. „WYKONYWANIE USŁUGI OCHRONY MIENIA.”
NUMER NINIEJSZEGO POSTĘPOWANIA, JAKI ZOSTAŁ NADANY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO: ZP/WCWI/2019/2

Link do dokumentacji postępowania:
https://gjw.pl/podzial-funkcjonalny-obiektu-aranzacja-powierzchni-open-space-zlokalizowanej-na-poziomie-1-w-budynku-biurowym-nr-404-przy-ul-28-czerwca-1956-r-w-poznaniu-2/

W dniu 04.04.2019 r. pełnomocnik Zamawiającego zamieścił na stronie internetowej zmianę treści Ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu pn. „WYKONYWANIE USŁUGI OCHRONY MIENIA.”
NUMER NINIEJSZEGO POSTĘPOWANIA, JAKI ZOSTAŁ NADANY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO: ZP/WCWI/2019/2

Nowy termin składania ofert: 10.04.2019 g. 12.00
Link do dokumentacji postępowania:
https://gjw.pl/ochrona-mienia-zp-wcwi-2019-2/

UWAGA: W dniu 5 kwietnia 2019 roku Pełnomocnik Zamawiającego udzielił wyjaśnień treści Ogłoszenia o zamówieniu oraz dokonał zmiany treści Ogłoszenia o zamówieniu.
Link do dokumentacji postępowania:
https://gjw.pl/ochrona-mienia-zp-wcwi-2019-2/

UWAGA: W dniu 5 kwietnia 2019 roku Pełnomocnik Zamawiającego udzielił kolejnych wyjaśnień treści Ogłoszenia o zamówieniu.
Link do strony:
https://gjw.pl/ochrona-mienia-zp-wcwi-2019-2/

W dniu 10 kwietnia 2019 r. Pełnomocnik Zamawiającego zamieścił na stronie www Informację z otwarcia ofert.
Link do strony: https://gjw.pl/wp-content/uploads/2019/04/WCWI19179_15_TB_Protokol_otwarcia_ofert_10.04.2019.pdf
oraz: https://gjw.pl/ochrona-mienia-zp-wcwi-2019-2/

W dniu 17 kwietnia 2019 r. Pełnomocnik Zamawiającego zamieścił na stronie www Informację o wyborze oferty.

Link do strony: https://gjw.pl/wp-content/uploads/2019/04/Informacja-o-wyborze-oferty-strona-www.pdf

oraz: https://gjw.pl/ochrona-mienia-zp-wcwi-2019-2/

W dniu 30 kwietnia 2019 r. Pełnomocnik Zamawiającego zamieścił na stronie www Informację o udzieleniu zamówienia.

Link do strony: https://gjw.pl/ochrona-mienia-zp-wcwi-2019-2/

oraz: https://gjw.pl/wp-content/uploads/2019/03/WCWI19179_24_TB_Informacja-o-udzieleniu-zam%C3%B3wienia.pdf

bip
#

Poznań,
28 Czerwca 1956r. nr 406

 

#

+48 61 6686984
biuro@wcwi.com.pl

 

#

Poznań,
28 Czerwca 1956r. nr 406

 

#

+48 61 6686984
biuro@wcwi.com.pl

 

Copyright © by WCWI Sp. z o.o.
Skip to content