„WYPOSAŻENIE MEBLOWE SZATNI/RECEPCJI BUDYNKU, BIUR, SAL KONFERENCYJNYCH, POMIESZCZEŃ SOCJALNYCH DLA BIUR, WYPOSAŻENIE SZATNI DLA ROWERZYSTÓW, SPRZĘT AGD DO POMIESZCZEŃ SOCJALNYCH DLA BIUR DLA BUDYNKU ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. PIASTOWSKIEJ 71 W POZNANIU W RAMACH PROJEKTU „ZAGOSPODAROWANIE I REWALORYZACJA BUDYNKU ŁAZIENKI RZECZNE.” NUMER NINIEJSZEGO POSTĘPOWANIA, JAKI ZOSTAŁ NADANY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO: ZP/WCWI/2019/3

24.06.2019

Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji Sp. z o.o. informuje, iż w dniu 24 czerwca 2019 r. został ogłoszony przetarg pn.:

„Wyposażenie meblowe szatni/recepcji budynku, biur, sal konferencyjnych, pomieszczeń socjalnych dla biur, wyposażenie szatni dla rowerzystów, sprzęt AGD do pomieszczeń socjalnych dla biur dla budynku zlokalizowanego przy ul. Piastowskiej 71 w Poznaniu w ramach projektu „Zagospodarowanie i rewaloryzacja budynku Łazienki Rzeczne.”

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZP/WCWI/2019/3

Link do dokumentacji postępowania:

„Wyposażenie meblowe szatni/recepcji budynku, biur, sal konferencyjnych, pomieszczeń socjalnych dla biur, wyposażenie szatni dla rowerzystów, sprzęt AGD do pomieszczeń socjalnych dla biur dla budynku zlokalizowanego przy ul. Piastowskiej 71 w Poznaniu w ramach projektu „Zagospodarowanie i rewaloryzacja budynku Łazienki Rzeczne.” Numer niniejszego postępowania, jaki został nadany przez Zamawiającego: ZP/WCWI/2019/3

UWAGA: W dniu 27 czerwca 2019 roku Pełnomocnik Zamawiającego udzielił wyjaśnień treści SIWZ

„Wyposażenie meblowe szatni/recepcji budynku, biur, sal konferencyjnych, pomieszczeń socjalnych dla biur, wyposażenie szatni dla rowerzystów, sprzęt AGD do pomieszczeń socjalnych dla biur dla budynku zlokalizowanego przy ul. Piastowskiej 71 w Poznaniu w ramach projektu „Zagospodarowanie i rewaloryzacja budynku Łazienki Rzeczne.” Numer niniejszego postępowania, jaki został nadany przez Zamawiającego: ZP/WCWI/2019/3

 

UWAGA: W dniu 2 lipca 2019 r. Pełnomocnik Zamawiającego zamieścił na stronie www Informację z otwarcia ofert.
Link do strony: https://gjw.pl/dostawa-wyposazenia-meblowego-lazienki-rzeczne-zp-wcwi-2019-3/

UWAGA: W dniu 16 lipca 2019 r. Pełnomocnik Zamawiającego zamieścił na stronie www Informację o wyborze oferty.
Link do strony: https://gjw.pl/dostawa-wyposazenia-meblowego-lazienki-rzeczne-zp-wcwi-2019-3/

bip
#

Poznań,
28 Czerwca 1956r. nr 406

 

#

+48 61 6686984
biuro@wcwi.com.pl

 

#

Poznań,
28 Czerwca 1956r. nr 406

 

#

+48 61 6686984
biuro@wcwi.com.pl

 

Copyright © by WCWI Sp. z o.o.
Skip to content