Smart City
Smart City
11 kwietnia, 2019

Rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych przyczynia się do rozwoju miast. Jednak wdrażanie inteligentnych rozwiązań często odbywa się w sposób niekontrolowany, punktowy i niezintegrowany z innymi działaniami różnych podmiotów działających lokalnie. Skutkuje to powielaniem rozwiązań i stosowaniem różnych, niewspółpracujących standardów, co powoduje nieefektywność kosztową.

Smart city to koncepcja inteligentnego, miasta wykorzystującego do polepszenia jakości życia zaawansowane technologie informacyjno-komunikacyjne oraz nowoczesne metody zarządzania, oparte na potencjale kapitału społecznego, gromadzonych danych, angażujące mieszkańców w proces budowania miejskich rozwiązań inteligentnych.
Spółka posiada wieloletnie doświadczenie w pozyskiwaniu inwestorów, zaplecze w postaci Poznańskiego Parku Technologiczna Przemysłowego oraz zaplecze merytoryczne w obszarze smart city.

W lutym 2019 r. spółka zaangażowała się w budowę inteligentnego Poznania.
Współpraca z Miastem Poznań obejmuje opracowanie Programu Smart City, konsultacje w projektach związanych z inteligentnymi rozwiązaniami. Oprócz tego spółka aktywnie będzie zaznaczać swoją obecność na poziomie Aglomeracji, przedstawiając ofertę komercyjną związaną z obszarem smart city w postaci szkoleń, warsztatów i wsparcie merytoryczne przy realizacji projektów – głównie dla samorządów.

Oferta współpracy dla Samorządów:

  • Organizowanie konferencji, prelekcji i warsztatów z zakresu smart city.
  • Raporty dot. możliwości wykorzystania inteligentnych rozwiązań do rozwoju miasta/gminy/powiatu.
  • Pomoc dla gmin w zakresie przygotowania strategii smart city.
  • Wsparcie na etapie wdrażania i realizacji strategii i projektów.
  • Analiza wskaźnikowa i ocena efektów.
  • Przygotowywanie gotowych koncepcji i rozwiązań w zakresie zarządzania obszarami miejskimi.

Kontakt
Rafał Ratajczak
Manager ds. Smart City
Kom. +48 531 057 669
e-mail: rafal.ratajczak@wcwi.com.pl

bip
#

Poznań,
28 Czerwca 1956r. nr 406

 

#

+48 61 6686984
biuro@wcwi.com.pl

 

#

Poznań,
28 Czerwca 1956r. nr 406

 

#

+48 61 6686984
biuro@wcwi.com.pl

 

Copyright © by WCWI Sp. z o.o.
Skip to content