Szanowni Państwo,
Pragniemy poinformować, że Spółka Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością uruchomiła Platformę Zakupową do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych o wartości równej lub przekraczającej kwotę 130 000 złotych.

Adres Platformy Zakupowej to: https://platformazakupowa.pl/pn/wcwi/proceedings

Powyższa Platforma Zakupowa jest stroną internetową prowadzonego postępowania w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 z późn. zm.) i służyć będzie publikacji dokumentów zamówienia (w tym m.in. SWZ), ogłoszeń w sprawie zamówienia publicznego, zawiadomień, informacji i oświadczeń adresowanych do wszystkich Wykonawców a także komunikacji elektronicznej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

Instrukcje dla Wykonawców związane z funkcjonowaniem Platformy Zakupowej można znaleźć na stronie: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

Zapraszamy wszystkich wykonawców zainteresowanych udziałem w postępowaniach do śledzenia strony Platformy Zakupowej Spółki.

Zamówienia publiczne
ROZWÓJ POZNAŃSKIEGO PARKU TECHNOLOGICZNO-PRZEMYSŁOWEGO – ETAP II. GENERALNY WYKONAWCA
19.04.2013
Informujemy, że w dniu 19.04.2013r. został ogłoszony przetarg pt. "Rozwój Poznańskiego Parku Technologiczno-Przemysłowego - etap II". Generalny Wykonawca. Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami udostępnia się na stronie internetowej Ekocentrum sp. z o.o. (punkt ...
czytaj dalej
KAMPANIA PROMOCYJNA DLA POZNAŃSKIEGO PARKU TECHNOLOGICZNO-PRZEMYSŁOWEGO
25.02.2013
Informujemy, że w dniu 25.02.2013r. został ogłoszony dialog techniczny poprzedzający ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sprawie wyboru Wykonawcy usług przy realizacji kampanii promocyjnej dla Poznańskiego Parku Technologiczno-Przemysłowego...
czytaj dalej
UZBROJENIE TERENÓW OSIEDLA MICHAŁOWO-SOWICE. WYKONANIE KONCEPCJI PROGRAMOWO-PRZESTRZENNEJ
22.02.2013
Informujemy, że w dniu 22.02.2013r. został ogłoszony przetarg pt. "Uzbrojenie terenów Osiedla Michałowo-Sowice. Wykonanie koncepcji programowo-przestrzennej"...
czytaj dalej
ROZWÓJ POZNAŃSKIEGO PARKU TECHNOLOGICZNO-PRZEMYSŁOWEGO – ETAP II. INŻYNIER KONTRAKTU
07.12.2012
Informujemy, że w dniu 7.12.2012r. został ogłoszony przetarg pt. "Rozwój Poznańskiego Parku Technologiczno-Przemysłowego – etap II. Inżynier Kontraktu."...
czytaj dalej
1 13 14 15
#

Poznań,
28 Czerwca 1956r. nr 406

#

+48 61 6686984
biuro@wcwi.com.pl

#

Poznań,
28 Czerwca 1956r. nr 406

#

+48 61 6686984
biuro@wcwi.com.pl

Copyright © by WCWI Sp. z o.o.
All rights reserved. Polityka prywatności >>