Szanowni Państwo,
Pragniemy poinformować, że Spółka Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością uruchomiła Platformę Zakupową do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych o wartości równej lub przekraczającej kwotę 130 000 złotych.

Adres Platformy Zakupowej to: https://platformazakupowa.pl/pn/wcwi/proceedings

Powyższa Platforma Zakupowa jest stroną internetową prowadzonego postępowania w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 z późn. zm.) i służyć będzie publikacji dokumentów zamówienia (w tym m.in. SWZ), ogłoszeń w sprawie zamówienia publicznego, zawiadomień, informacji i oświadczeń adresowanych do wszystkich Wykonawców a także komunikacji elektronicznej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

Instrukcje dla Wykonawców związane z funkcjonowaniem Platformy Zakupowej można znaleźć na stronie: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

Zapraszamy wszystkich wykonawców zainteresowanych udziałem w postępowaniach do śledzenia strony Platformy Zakupowej Spółki.

Zamówienia publiczne
Roboty budowlane – zaprojektowanie i wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w budynku przy ul. 28 Czerwca 1956 R. n...
27.03.2020
Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji Sp. z o.o. informuje, że w dniu 27 marca 2020 roku Pełnomocnik Zamawiającego opublikował na stronie internetowej Ogłoszenie o zamówieniu oraz SIWZ w postępowaniu pn.: „Roboty budowlane – zaprojektowanie i wykonanie instalacji oświetlenia awaryj...
czytaj dalej
Świadczenie usług w zakresie wykonywania przeglądów serwisowych i konserwacji systemów klimatyzacji w obiektach Wielkopolskiego Centrum...
27.03.2020
Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji Sp. z o.o. informuje, że w dniu 27 marca 2020 roku Pełnomocnik Zamawiającego opublikował na stronie internetowej Ogłoszenie o zamówieniu oraz SIWZ w postępowaniu pn.: „Świadczenie usług w zakresie wykonywania przeglądów serwisowych i konserwac...
czytaj dalej
Świadczenie usług serwisowych dla instalacji sygnalizacji alarmu pożarowego i urządzeń przeciwpożarowych w obiektach Wielkopolskiego C...
18.03.2020
Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji Sp. z o.o. informuje, iż w dniu 18 marca 2020 r. zostało ogłoszone postępowanie pn.: "Świadczenie usług serwisowych dla instalacji sygnalizacji alarmu pożarowego i urządzeń przeciwpożarowych w obiektach Wielkopolskiego Centrum Wspierania Inwestyc...
czytaj dalej
Świadczenie usług konserwacji dźwigów oraz utrzymania sprawności technicznej dźwigów w obiektach Wielkopolskiego Centrum Wspierania I...
17.03.2020
Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji Sp. z o.o. informuje, że w dniu 17 marca 2020 roku Pełnomocnik Zamawiającego opublikował na stronie internetowej Ogłoszenie o zamówieniu wraz z dokumentacją przetargową postępowania pn."Świadczenie usług konserwacji dźwigów oraz utrzymania spr...
czytaj dalej
Usługi kompleksowego mycia elewacji oraz przeszkleń dla dwóch budynków zlokalizowanych w Poznaniu przy ulicy 28 Czerwca 1956 R. pod nume...
13.03.2020
Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji Sp. z o.o. informuje, iż w dniu 13 marca 2020 r. zostało ogłoszone postępowanie pn.: „Usługi kompleksowego mycia elewacji oraz przeszkleń dla dwóch budynków zlokalizowanych w Poznaniu przy ulicy 28 Czerwca 1956 R. pod numerami 404 i 406 oraz myci...
czytaj dalej
OGŁOSZENIE – ZAPYTANIE OFERTOWE DOT. WYKONANIA 5 LETNIEGO PRZEGLĄDU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ I PIORUNOCHRONNEJ W BUDYNKU NR 404. PRZE...
10.03.2020
Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji Sp. z o.o. informuje, iż w dniu 10 marca 2020 r. zostało ogłoszone postępowanie pn.: „WYKONANIE 5 LETNIEGO PRZEGLĄDU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ I PIORUNOCHRONNEJ W BUDYNKU NR 404. PRZEPROWADZENIE OKRESOWEGO PRZEGLĄDU ROCZNEGO STACJI TRANSFORMATOROWEJ ...
czytaj dalej
#

Poznań,
28 Czerwca 1956r. nr 406

#

+48 61 6686984
biuro@wcwi.com.pl

#

Poznań,
28 Czerwca 1956r. nr 406

#

+48 61 6686984
biuro@wcwi.com.pl

Copyright © by WCWI Sp. z o.o.
All rights reserved. Polityka prywatności >>